Політика конфіденційності персональних даних

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє стосовно всієї інформації, яку сайт autolib.net (далі – Сайт), розташований на доменному імені autolib.net (а також його субдоменах), може отримати про Користувача під час використання Сайту (а також його субдоменів), його програм та його продуктів.

1. Визначення термінів

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту» (далі – Адміністрація) – уповноважені на управління сайтом autolib.net співробітники, які організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що відноситься до прямо або опосередковано визначеної, або фізичній особі (суб'єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання Оператором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх розповсюдження без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. "Сайт autolib.net" - це сукупність пов'язаних між собою веб-сторінок, розміщених у мережі Інтернет за унікальною адресою (URL): autolib.net, а також його субдоменах.

1.1.6. «Субдомени» - це сторінки або сукупність сторінок, розташовані на доменах третього рівня, що належать сайту autolib.net, а також інші тимчасові сторінки, внизу на якій вказана контактна інформація Адміністрації.

1.1.5. «Користувач сайту autolib.net» (далі Користувач) – особа, яка має доступ до сайту autolib.net, через мережу Інтернет та використовує інформацію, матеріали та продукти сайту autolib.net.

1.1.7. "Cookies" - невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті, намагаючись відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.8. «IP-адрес» — унікальна мережна адреса вузла в комп'ютерній мережі, через яку Користувач отримує доступ на Сайт.

2. Загальні положення

2.1. Використання Сайту Користувачем означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політикою конфіденційності Користувач повинен припинити використання Сайту.

2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується до сайту autolib.net. Сайт не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті autolib.net.

2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.

3. Предмет політики конфіденційності

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних користувача.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм на Сайті і включають лише адресу електронної пошти (e-mail) та ім'я (логін) користувача, а також іншу інформацію, обумовлену в пункті 4.2.

3.3. Сайт захищає Дані, які автоматично передаються під час відвідування сторінок.

3.4. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до деяких частин сайту.

3.5. Будь-яка інша персональна інформація не обумовлена вище сервісами Сайту не збирається і не використовується.

4. Цілі збору персональної інформації користувача

4.1. Персональні дані Користувача, зібрані сервісами Сайту, Адміністрація може використовуватись з метою:
4.1.1. Ідентифікації Користувача Сайту.
4.1.2. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання Сайту, обробки запитів та заявок від Користувача.
4.1.3. Повідомлення Користувача електронною поштою.
4.1.4. Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов'язаних з використанням Сайту.
4.1.5. Надання Користувачеві за його згодою спеціальних пропозицій, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту.

4.2. Сайт використовує зовнішні послуги, які можуть збирати інформацію:
4.2.1. Для зберігання відео та відтворення відео Сайт використовує зовнішній відеосервіс Youtube. Cookies використовуються сервісом YouTube для відстеження настройок для вбудованого відео з YouTube, коли він відтворюється. Умови використання Youtube https://www.youtube.com/t/terms.
4.2.2. Для того, щоб розпізнавати переваги відвідувачів, а також розділи Сайту, що користуються особливою популярністю, Сайт використовує сервіси веб-аналітики. Google Аналітика та Liveinternet дозволяють нам зібрати та аналізувати інформацію про те, як користувачі взаємодіють із веб-сайтом. Вона не є ідентифікуючим. При отриманні файлів також використовуються файли cookie..
4.2.3. Сайт може інтегрувати програми соціальної мережі Facebook. Такі програми іноді включають сценарії або інші елементи, які можуть зчитувати, а іноді й розміщувати файли cookie на пристрої користувача. Адміністрація не має доступу до таких файлів cookie і не може контролювати їх або дані, які вони збирають. Політика дотримання конфіденційності Facebook - https://www.facebook.com/about/privacy/.
4.2.4. Сайт використовує послуги Google для показу реклами користувачеві. Файли cookie допомагають зробити оголошення привабливішими для користувачів, а також дозволяють персоналізувати рекламу. Google застосовує спеціальні файли cookie, які призначені переважно для відстеження конверсій. Вони повідомляють сервісам Google та рекламодавцям про те, що користувач натиснув на оголошення та перейшов на цільову сторінку.

5. Способи та терміни обробки персональної інформації

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів..

5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади лише на підставах та у порядку, встановленому законодавством.

5.3. Адміністрація вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб..

5.4. Адміністрація спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, спричиненим втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Користувач має право:

6.1.1. Приймати вільне рішення про надання своїх персональних даних, необхідних для використання Сайту, та надавати згоду на їх обробку.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

6.1.3. Користувач має право на отримання в Адміністрації інформації щодо обробки його персональних даних, якщо таке право не обмежене відповідно до законів. Користувач має право вимагати від Адміністрації уточнення його персональних даних, їх блокування чи знищення у разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів щодо захисту своїх прав. Для цього достатньо повідомити Адміністрацію.

6.2. Адміністрація зобов'язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Вживати запобіжні заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. Відповідальність сторін

7.1. Адміністрація, яка не виконала своїх зобов'язань, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних відповідно до законодавства, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2. та 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією Ресурсу.
7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

7.3. Користувач несе повну відповідальність за дотримання вимог законодавства, у тому числі законів про рекламу, про захист авторських та суміжних прав, про охорону товарних знаків та знаків обслуговування, але не обмежуючись перерахованим, включаючи повну відповідальність за зміст та форму матеріалів.

7.4. Користувач визнає, що відповідальність за будь-яку інформацію (у тому числі, але не обмежуючись: файли з даними, тексти тощо), до якої він може мати доступ як до частини Сайту, несе особа, яка надала таку інформацію.

7.5. Користувач погоджується, що інформація, надана йому як частина Сайту, може бути об'єктом інтелектуальної власності, права на який захищені та належать іншим Користувачам, партнерам або рекламодавцям, які розміщують таку інформацію на Сайті.
Користувач не має права вносити зміни, передавати в оренду, передавати на умовах позики, продавати, розповсюджувати або створювати похідні роботи на основі такого Змісту (повністю або в частині), за винятком випадків, коли такі дії були письмово прямо дозволені власниками такого Змісту відповідно до умов окремої угоди.

7.6. Стосовно текстових матеріалів (статей, публікацій, що перебувають у вільному публічному доступі на Сайті) допускається їх поширення за умови, що буде надано посилання на Сайт.

7.7. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-які збитки чи збитки, завдані Користувачем внаслідок видалення, збою або неможливості збереження будь-якого Змісту та інших комунікаційних даних, що містяться на Сайті або передаються через нього.

7.8. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі чи непрямі збитки, що відбулися через: використання або неможливість використання сайту або окремих сервісів; несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача; заяви або поведінка будь-якої третьої особи на сайті.

7.9. Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену користувачем на Сайті, включаючи, але не обмежуючись: інформацію, захищену авторським правом, без прямої згоди власника авторського права.

8. Додаткові умови

8.1. Адміністрація має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.

8.2. Нова Політика конфіденційності набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

8.3. Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти за допомогою зворотного зв'язку.

8.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці https://autolib.net/policy.php.

Оновлено: 22.35 (UTC+1) 15 грудня 2022 року
Адміністрація autolib.net.